Învățământ

Masteratul "Istorie, memorie, oralitate în sec. XX"

Secolul XX oferă o paletă amplă de evenimente şi fenomene istorice cu reverberaţii traumatice, dar în aceeaşi măsură, adaugă mai vechilor provocări identitare etnice, confesionale, naţionale, una nouă, a integrării europene, a ataşamentului profund la valorile democratice. Masteratul urmăreşte instruirea şi educarea viitorilor formatori (profesori din învăţământul liceal) şi a cercetărilor istoriei generale şi naţionale prin apelul la un orizont de cunoaştere şi o metodologie de cercetare şi o activitate didactică modernă. În egală măsură, studierea comunismului din România cu întreaga agendă problematică a regimurilor totalitare şi poziţionarea societăţii contemporane faţă de acest fenomen reperează masteratul în apropierea imediată a biografiei individuale.

Programul de masterat, sub aspectul relevanţei sociale, deschide absolvenţilor săi cel puţin trei domenii de validare: cercetare istorică, activitate didactică şi expertiză-evaluare a fenomenelor politice, culturale şi civice din România post-comunistă. Interogarea unor astfel de teme încurajează formarea de specialişti (experţi, cercetători, profesori pentru învăţământul liceal) cu abilităţi şi competenţe pentru înţelegerea, analiza şi explicarea evoluţiilor (post)comuniste din România şi, de asemenea, din regiune, a raporturilor multietnice şi interconfesionale, a arhitecturii politico-instituţionale eterogene dezvoltată într-un spaţiu al relaţiilor multiple, al influenţelor şi interacţiunilor.

Mai mult decât atât, pentru a asigura continuitatea programului și pentru formarea continuă de specialiști, în același an (1997-1998) a fost organizat primul masterat de Istorie Orală. Din anul universitar 2006-2007, în parteneriat cu Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană, masteratul funcționează sub titlul: Istorie, Memorie, Oralitate în secolul XX. La nivel de doctorat, în anul universitar 1999-2000 s-a dezvoltat o nouă specializare, Istoria mentalităților, Istorie orală, avându-l pe prof. Univ. Dr. Doru Radosav coordonator al unor teze despre viața universitară clujeană în perioada comunistă, imaginea sașilor din Transilvania, rezistența anti-comunistă din  România, Revoluția română din 1989, al doilea Război Mondial în memoria participanților, etc.

 

Şcoala doctorală "Istorie, civilizaţie, cultură"