Holocaustul din Transilvania de Nord-Vest între memorie și istorie

Holocaustul evreilor din Nord Vestul Transilvaniei între memorie şi istorie. Cercetare de istorie orală. - proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării, prin CNCSIS, în perioada 2006-2008. Activitățile proiectului au vizat recuperarea memoriei traumatice a Holocaustului atât în rândul supraviețuitorilor lagărelor de exterminare germane, cât și în rândul martorilor la deportarea evreilor în vara anului 1944. Au fost realizate interviuri de istorie orală cu supraviețuitori, urmași ai acestora și alți martori direcți ai măsurilor criminale la care au fost supuse comunitățile evreiești din cele nouă județe ale Transilvaniei de Nord-Vest cedate Ungariei în vara anului 1940.

 

Memorialul Holocaustului Evreilor Transilvăneni. Studiu de informare-documentare pentru înfiinţarea unui muzeu al Holocaustului la Cluj Napoca - proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării, prin CNCSIS, în perioada 2009-2011. Principalele obiective ale proiectului au fost: 1.redactarea unui corpus de documente care să cuprindă actele legislative și normative din perioada 1940-1944, care au vizat viața social-economică a evreilor transilvăneni, ordinele de ghetoizare și deportare a evreilor din nord-vestul Transilvaniei; 2.crearea unei arhive imagistice (fotografii de familie, scrisori, acte personale etc. ale celor intervivați) și a unei arhive audio-video în urma interviurilor efectuate cu supraviețuitori ai Holocaustului din Nord-VestulTransilvaniei și cu alți martori ai perioadei 1940-1944 (etnici romani, maghiari, germani) și utilizarea acestor documente pentru crearea unui muzeu virtual al Holocaustului evreilor transilvăneni, precum și investigarea posibilității înființării unui muzeu la Cluj-Napoca dedicat Holocaustului din Nord-Vestul Transilvaniei.

 

Proiecte individuale:

Ioana Cosman, Holocaust în Transilvania de Nord-Vest.

Ileana Sauliuc, Evreii din zona Sighetului (1918-1989) între istorie şi memorie.

Cosmina Paul, Antisemitismul în imaginarul colectiv în România secolului XX.

Aura Comănescu-Pintea, Imaginea evreilor din Maramureș în memoria colectivă.